کلمات خود را تغییر دهید؛ دنیای شما تغییر میکند - وب سایت سمینارما

قدرت واژه‌ها ؛ کلمات خود را تغییر دهید، دنیای شما تغییر خواهد کرد

 

رفتار و طرز برخورد، شالوده و پایه ی موفقیت است. یک انسان سخاوتمند با رفتار و منشی مثبت مطمئناً کامیاب خواهد شد. اگر رفتارتان را تغییر دهید، ادراکتان، اعمالتان، و زندگی تان را تغییر داده اید؛ و با تغییر تک تک زندگی ها، دنیا تغییر خواهد کرد
تصور کنید اگر میلیون ها یا بیلیون ها انسان روی زمین اگر فقط یکی از این کارها را انجام بدهند، دنیا چطور تغییر می کرد؟

برای مشاهده این ویدئوی انگیزشی بر روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.seminarema.com/motivational-video/591-the-power-of-words.html

/ 0 نظر / 14 بازدید